Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Utbetalningsdagar 2014

Här kan du se vilken dag du får din utbetalning. Du ser även när pengarna betalas ut om den ordinarie utbetalningen sker på en helg. 


Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Utbetalning sker i regel 14 dagar efter att försäkran har kommit in. 

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar 
Utbetalning som skulle skett:

18 april utbetalas 17 april,
21 april utbetalas 22 april,
1 maj utbetalas 2 maj,
29 maj utbetalas 30 maj, 
6 juni utbetalas  5 juni, 
20 juni utbetalas 19 juni, 
24, 25 och 26 dec utbetalas 23 dec,
31 dec utbetalas 30 dec, 
1 jan (2015) utbetalas 2 jan (2015).
6 jan (2015) utbetalas 7 jan (2015)

Arbetslivsintroduktionen för 26 november - 23 december utbetalas 23 december. Utbetalning för den 24 – 25 dec betalas ut den 29 december.

Stäng

 

Assistansersättning

Betalas ut den 20:e varje månad.

Assistansersättning betalas alltid ut på fredagen om utbetalningsdagen är på lördagen eller söndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

17 april
19 juni
18 juli
19 september

Stäng

 

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Betalas ut den 20:e varje månad.

Barnbidraget betalas alltid ut på fredagen om utbetalningsdagen är på lördagen eller söndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

17 april
19 juni
18 juli
19 september
19 december

Stäng

 

Bostadsbidrag

Betalas ut den 27:e varje månad. 

Bostadsbidraget betalas alltid ut på fredagen om utbetalningsdagen är på lördagen eller söndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

25 april
25 juli
26 september
23 december

Stäng

 

Familjebidrag till rekryter

Betalas ut den 21:e varje månad. 

Familjebidrag betalas alltid ut på fredagen om utbetalningsdagen är på lördagen eller söndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

17 april
19 juni
19 september
19 december

Stäng

 

Föräldrapenning

  • om föräldern är född dag 1-10 den 25:e i varje månad
  • om föräldern är född dag 11-20 den 26:e i varje månad
  • om föräldern är född dag 21-31 den 27:e i varje månad

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:
Utbetalning som skulle skett:

26 april utbetalas 25 april,
27 april utbetalas 28 april,
25 maj utbetalas 26 maj,
26 juli utbetalas 25 juli,
27 juli utbetalas 28 juli,
27 sept utbetalas 26 sept,
25 okt utbetalas 24 okt,
26 okt utbetalas 27 okt,
25, 26, 27 dec utbetalas den 23 dec.

Stäng

 

Handikappersättning

Utbetalningen kommer på följande dagar:

  • Om du är född dag 1-15, den 18:e i varje månad
  • Om du är född dag 16-31, den 19:e i varje månad

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:
Utbetalning som skulle skett:

18 april utbetalas 17 april,
19 april utbetalas 17 april,
18 maj utbetalas 19 maj,
19 juli utbetalas 18 juli,18 okt utbetalas 17 okt,
19 okt utbetalas 20 okt.

Stäng

 

Sjukpenning

Utbetalningen kommer på följande dagar:

  • om du är född dag 1-10 den 25:e varje månad
  • om du är född dag 11-20 den 26:e varje månad
  • om du är född dag 21-31 den 27:e varje månad

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

Utbetalning som skulle skett:

26 april utbetalas 25 april,
27 april utbetalas 28 april,
25 maj utbetalas 26 maj,
26 juli utbetalas 27 juli,
27 juli utbetalas 28 juli,
27 sept utbetalas 26 sept,
25 okt utbetalas 24 okt,
26 okt utbetalas 27 okt,
25, 26, 27 dec utbetalas 23 dec.

Stäng

 

Sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg

Utbetalningen kommer på följande dagar:

  • Är du född dag 1-15 betalas den ut den 18:e i varje månad.
  • Är du född dag 16-31 betalas den ut den 19:e varje månad.

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:
Utbetalning som skulle skett:

18 och 19 april utbetalas 17 april,
18 maj utbetalas 19 maj,
19 juli utbetalas 18 juli, 
18 okt utbetalas 17 okt,
19 okt utbetalas 20 okt.

Stäng

 

Underhållsstöd

Betalas ut den 25:e varje månad. 

Underhållsstöd betalas alltid ut på fredagen om utbetalningsdagen är på lördagen eller söndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

23 maj
23 december

Stäng