Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Utbetalningsdagar 2015

Här kan du se vilken dag du får din utbetalning. Du ser även när pengarna betalas ut om den ordinarie utbetalningen sker på en helg. 


Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Utbetalning sker i regel 14 dagar efter att försäkran har kommit in. 

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar
Utbetalning som skulle skett:

3 april utbetalas 2 april,
1 maj utbetalas 30 april,
14 maj utbetalas 15 maj,
19 juni utbetalas 18 juni, 
24, 25 och 26 dec utbetalas 23 dec,
31 dec utbetalas 30 dec, 

Arbetslivsintroduktionen 

För den 26 november - 23 december utbetalas 23 december.
För den 24 december – 25 december utbetalas 28 december.

Stäng

 

Assistansersättning

Betalas ut den 20:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

18 juni
18 september
18 december

Stäng

 

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Betalas ut den 20:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

18 juni
18 september
18 december

Stäng

 

Bostadsbidrag

Betalas ut den 27:e varje månad. 

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

26 juni
25 september
23 december

Stäng

 

Familjebidrag till rekryter

Betalas ut den 21:e varje månad. 

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

20 februari,
20 mars,
18 juni,
20 november.

Stäng

Föräldrapenning

  • om föräldern är född dag 1-10 den 25:e i varje månad
  • om föräldern är född dag 11-20 den 26:e i varje månad
  • om föräldern är född dag 21-31 den 27:e i varje månad

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:
Utbetalning som skulle skett:

25 januari utbetalas 26 januari
27 februari utbetalas 26 februari
25 april utbetalas 24 april
26 april utbetalas 27 april
27 juni utbetalas 26 juni
25 juli utbetalas 24 juli
26 juli utbetalas 27 juli
26 september utbetalas 25 september
27 september utbetalas 28 september
25 oktober utbetalas 26 oktober
25, 26 och 27 december utbetalas den 23 december.

Stäng

 

Handikappersättning

Utbetalningen kommer på följande dagar:

  • Om du är född dag 1-15, den 18:e i varje månad
  • Om du är född dag 16-31, den 19:e i varje månad

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:
Utbetalning som skulle skett:

18 januari utbetalas 19 januari
18 april utbetalas 17 april
19 april utbetalas 20 april
19 juni utbetalas 18 juni
18 juli utbetalas 17 juli
19 juli utbetalas 20 juli
19 september utbetalas 18 september
18 oktober utbetalas 19 oktober
19 december utbetalas 18 december.

Stäng

 

Sjukpenning

Utbetalningen kommer på följande dagar:

  • om du är född dag 1-10 den 25:e varje månad
  • om du är född dag 11-20 den 26:e varje månad
  • om du är född dag 21-31 den 27:e varje månad

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

Utbetalning som skulle skett:

25 januari utbetalas 26 januari
27 februari utbetalas 26 februari
25 april utbetalas 24 april
26 april utbetalas 27 april
27 juni utbetalas 26 juni
25 juli utbetalas 24 juli
26 juli utbetalas 27 juli
26 september utbetalas 25 september
27 september utbetalas 28 september
25 oktober utbetalas 26 oktober
25, 26 och 27 december utbetalas den 23 december.

Stäng

 

Sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg

Utbetalningen kommer på följande dagar:

  • Är du född dag 1-15 betalas den ut den 18:e i varje månad.
  • Är du född dag 16-31 betalas den ut den 19:e varje månad.

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:
Utbetalning som skulle skett:

18 januari utbetalas 19 januari
18 april utbetalas 17 april
19 april utbetalas 20 april
19 juni utbetalas 18 juni
18 juli utbetalas 17 juli
19 juli utbetalas 20 juli
19 september utbetalas 18 september
18 oktober utbetalas 19 oktober
19 december utbetalas 18 december.

Stäng

 

Underhållsstöd

Betalas ut den 25:e varje månad. 

Underhållsstöd betalas alltid ut på fredagen om utbetalningsdagen är på lördagen eller söndagen.

Avvikande utbetalningsdagar

Avvikande utbetalningsdagar:

25 januari utbetalas 23 januari
25 april utbetalas 24 april
25 juli utbetalas 24 juli
25 oktober utbetalas 23 oktober
25 december utbetalas 23 december.

Stäng