Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Intyg

Här kan du beställa intyg om ersättningar från Försäkringskassan.

Beställ intyg

Intyget du kan beställa här kallas också för 037-intyg.
Det innehåller inte ersättningsperioder för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.
Du kan inte använda det här intyget för att beräkna underlag till arbetslöshetskassorna.

Beställ intyg via kundcenter

Ring till vårt kundcenter på 0771-524 524 om du behöver något av följande intyg:

  • Intyg om ersättningsperioder för tillfällig föräldrapenning
  • Intyg om ersättningsperioder för föräldrapenning
  • Intyg för förmånstagare (förmånsintyg) - för dig som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning.
  • Intyg om pensionsförmåner i Sverige (Spanienintyget) för dig som har allmän pension i Sverige och reser till Spanien.