driftsmeddelande_innehallsmallobjekt Actions
Loading...
banner_bild_valkommen_till_var_webbplats Actions
Loading...
Välkommen till Försäkringskassan Actions
Loading...

Förälder

Information om VAB, föräldrapenning, bostadsbidrag, 10-dagar, adoption, graviditetspenning, barn med funktionsnedsättning och barnbidrag.

Sjuk

Information om sjukpenning, arbetsskadeersättning, närståendepenning, förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning.

Arbetssökande

Information om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och annat som kan vara bra att veta om du är eller riskerar att bli arbetssökande.

Nav Funktionsnedsättning Actions
Loading...

Funktions­nedsättning

Information om assistansersättning, handikappersättning, bilstöd, högriskskydd, arbetshjälpmedel, aktivitetsersättning, sjukersättning, bostadstillägg och tandvård.

lanklista_lanklista_blanketter_intyg Actions
Loading...

Blanketter och intyg

banner_text_speglad_flyttatillsverige_ringkundcenter_boka_samtal_eget_sprak Actions
Loading...