Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Struktur och innehåll

Webbplatsen är uppbyggd med en toppmeny och med menyer till vänster och till höger. I mitten finns det huvudsakliga innehållet. Navigationsmenyn består i huvudsak av fyra nivåer.

Toppmenyn
Till första nivån hör ingångarna till våra målgrupper:
Privatperson
Arbetsgivare
Tandvården
Sjukvården
Myndigheter och samarbetspartner
Press

Dessutom har vi under fliken Om Försäkringskassan samlat allmän myndighetsinformation såsom organisation, uppdrag, uppföljning, statistik, lediga jobb upphandling med mera.

I toppmenyn finns också ingångar till Kontakt, Sök, Anpassa och till information på lättläst svenska och information på flera språk. Där finns också ingången till information på teckenspråk.

Menyn till vänster
Till vänster under varje flik finns en innehållsmeny. För privatpersoner är den indelad i ett antal livssituationer. Under respektive livssituation presenteras de förmåner som är aktuella för den livssituationen.

I mitten
I mitten presenteras den information som du navigerat dig fram till. Där visas nyheter, externa och interna länkar och olika kampanjer. På startsidan och på förstasidorna under varje flik finns också aktuell information, genvägar till populära sidor och kontaktinformation.