Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Styrning och uppföljning

 

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Genom Myndighetsförordningen, Instruktion för Försäkringskassan och regeringens årliga regleringsbrev styrs Försäkringskassans verksamhet. Det tillkommer också särskilda regeringsuppdrag.

Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter kan varje myndighet besluta om sin interna verksamhetsplan och budget.

Vi tar varje år fram en årsredovisning. Vi redovisar också vår verksamhet genom statistik och särskilda analyser.

Läs mer: Så styrs statliga myndigheter (regeringen.se, öppnar nytt fönster)