Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Om Försäkringskassan

Försäkringskassans vision: Ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Vi utreder och beslutar i över 40 olika ersättningar.

Vi betalar ut omkring 200 miljarder kronor per år, varav hälften går till sjuka och personer med funktionsnedsättning. En tredjedel betalas ut till barn och familjer i form av bland annat barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag.

När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ännu ett uppdrag: Att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet.

På Försäkringskassan arbetar cirka 13 400 personer. De handläggande kontoren och våra kundcenter och servicekontor finns i hela Sverige och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kontakta Försäkringskassan

Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen och myndigheten leds av generaldirektör Ann-Marie Begler.

Statistikhemsidan

Försäkringskassan är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena Stöd vid sjukdom och handikapp samt Stöd till barnfamiljer. På vår nya statistikhemsida finns den officiella statistiken samlad. Här finns också annan statistik och publikationer som kan vara intressanta för externa användare.

Statistik och analys

Antikrångelarbete

Vi har inlett ett långsiktigt och genomgripande antikrångelarbete. Vad innebär det?

Läs mer om arbetet