Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Skicka blanketter och intyg

Vart du ska skicka blanketter och andra intyg/handlingar beror på vilket ärende det handlar om. Här hittar du alla adresser.

I listan hittar du de vanligaste ärendena sorterade A-Ö.

Om det redan finns en adress tryckt på blanketten ska du skicka den dit.


Ärende   Adress   Anmärkning

Adoptionsbidrag
 
 

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

   

Aktivitetsersättning (tidigare förtidspension)
 
  Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 

Aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) för bosatta utomlands   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Aktivitetsstöd   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Anmälan om konto   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
  Blankettnr. FK5605

Arbetshjälpmedel   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Arbetsskada, anmälan   Försäkringskassans inläsningscentral,
831 88 Östersund
  Blankettnr. FK9210

Arbetsskada, ansökan om ersättning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
  Blankettnr. FK5002

Assistansersättning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Barnbidrag  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

   

Bilstöd  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 


Bostadsbidrag   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Bostadstillägg för dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 

 
Dagpenning, militär utbildning  

Försäkringskassan
Militär utbildning
831 84  Östersund

   

Familjebidrag, militär utbildning   Försäkringskassan
Militär utbildning
831 84  Östersund
   

Familjeförmåner inom EU/EES  

Försäkringskassan
EU Familjeförmåner
Box 1164
SE-621 22 Visby

   

Flerbarnstillägg  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

   

Föräldrapenning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Försäkringsuppgifter, registrering hos Försäkringskassan  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

   

Graviditetspenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88  Östersund

   

Handikappersättning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 
 

Läkarintyg/läkarutlåtande   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   
 

Moderskapsintyg

  Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   
 

Närståendepenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

   
 

Rehabiliteringsersättning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 

Registrering: Försäkringsuppgifter, registrering hos Försäkringskassan
 
 

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

   

Sjukersättning
(tidigare förtidspension)
  Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Sjukersättning (tidigare förtidspension)
– för bosatta utomlands
  Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Sjukpenning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Förebyggande sjukpenning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 

Smittbärarpenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

   

Sjukpenninggrundande inkomst   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Sjuklöneförsäkring  

Försäkringskassan
Box 93
662 22 Åmål

   

Skattebeslut/jämkningsbeslut   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Statligt personskadeskydd   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Särskilt högriskskydd   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   
 

Tillfällig föräldrapenning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

Totalförsvarspliktig   Försäkringskassan
Familjebidrag
831 84 Östersund
   
 

Underhållsstöd   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 

 
Vård utomlands inom EU/EES och Schweiz - ersättning i efterhand   Försäkringskassan, Box 1164, 621 22 Visby    

Vårdbidrag   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 

Återkrav   Försäkringskassan, Statlig fordran, 831 84 Östersund    


Blanketter för kommunen

3280 Begäran Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

OBS! Om begäran gäller efterlevandepension ska blanketten skickas till
Försäkringskassan, Box 807,
971 25 Luleå
   

3291 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - barn med underhållsstöd   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund    

3292 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund  

3057 Räkning assistansersättning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 

2530 Begäran från socialnämnden - underhållsstödet ska på grund av särskilda skäl   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund    

2532 Begäran från socialnämnden - ändrad utbetalning av barnbidrag   Försäkringskassan, Verksamhetsstöd, Barnbidrag,
831 84 Östersund