Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Skicka blanketter och intyg

Här hittar du adresser dit du ska skicka dina blanketter. Om det redan finns en adress tryckt på blanketten ska du skicka den dit.

 


 

Ärende   Adress   Anmärkning

 

Adoptionsbidrag
 
 

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Aktivitetsersättning (tidigare förtidspension)
 
 

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 

 

Aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) för bosatta utomlands  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Aktivitetsstöd   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

 

Anmälan om konto   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
  Blankettnr. FK5605

 

Arbetshjälpmedel   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

 

Arbetsskada, anmälan  

Försäkringskassans inläsningscentral,
831 88 Östersund

 

  Blankettnr. FK9210

 

Arbetsskada, ansökan om ersättning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

  Blankettnr. FK5002

 

Assistansersättning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Barnbidrag  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Bilstöd   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
 

 


 

Bostadsbidrag  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Bostadstillägg för dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 

 

 
Dagpenning, militär utbildning  

Försäkringskassan
Militär utbildning
831 84  Östersund

 

   

 

Familjebidrag, militär utbildning  

Försäkringskassan
Militär utbildning
831 84  Östersund

 

   

 

Familjeförmåner inom EU/EES  

Försäkringskassan
EU Familjeförmåner
Box 1164
SE-621 22 Visby

 

   

 

Flerbarnstillägg  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Föräldrapenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Försäkringsuppgifter, registrering hos Försäkringskassan  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Graviditetspenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88  Östersund

 

   

 

Handikappersättning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 
 

 

Läkarintyg/läkarutlåtande  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   
 

 

Intyg om graviditet (Moderskapsintyg)  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   
 

 

Närståendepenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   
 

 

Rehabiliteringsersättning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 

 

Registrering: Försäkringsuppgifter, registrering hos Försäkringskassan
 
  Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
   

 

Sjukersättning
(tidigare förtidspension)
 

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Sjukersättning (tidigare förtidspension)
– för bosatta utomlands
 

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Sjukpenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Förebyggande sjukpenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 

 

Smittbärarpenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Sjukpenninggrundande inkomst  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Sjuklöneförsäkring  

Försäkringskassan
Box 93
662 22 Åmål

 

   

 

Skattebeslut/jämkningsbeslut  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Statligt personskadeskydd  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Särskilt högriskskydd  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   
 

 

Särskilt högriskskydd  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   
 

 

Tandvårdsstöd  

Försäkringskassan
FE 20
831 84 Östersund

 

  Blankettnr. FK7023
 

 

Tillfällig föräldrapenning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

   

 

Totalförsvarspliktig  

Försäkringskassan
Familjebidrag
831 84 Östersund

 

   
 

 

Underhållsstöd  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 

 

 
Vård utomlands inom EU/EES och Schweiz - ersättning i efterhand  

Försäkringskassan
Box 1164, 621 22 Visby

 

   

 

Vårdbidrag  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 

 

Återkrav  

Försäkringskassan, Statlig fordran, 831 84 Östersund

 

   

 


 

Blanketter för kommunen

3280 Begäran Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan  

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Om begäran gäller efterlevandepension ska blanketten skickas till
Försäkringskassan, Box 807,
971 25 Luleå

 

   

 

3291 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - barn med underhållsstöd  

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

 

   

 

3292 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag  

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

 

 

 

3057 Räkning assistansersättning  

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

 

 

 

2530 Begäran från socialnämnden - underhållsstödet ska på grund av särskilda skäl  

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

 

   

 

2532 Begäran från socialnämnden - ändrad utbetalning av barnbidrag  

Försäkringskassan, Verksamhetsstöd, Barnbidrag,
831 84 Östersund