Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Skicka blanketter

Här hittar du adresser som ska användas om du som jobbar på en kommun ska skicka blanketter till oss.

 

3280 Begäran Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan

 

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Om begäran gäller efterlevandepension ska blanketten skickas till:
Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

 

   

 

3291 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - barn med underhållsstöd

 

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

 

   

 

3292 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag

 

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

 

 

 

3057 Räkning assistansersättning

 

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

 

 

 

2530 Begäran från socialnämnden - underhållsstödet ska på grund av särskilda skäl

 

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

 

   

 

5228 Begäran från socialnämnden - ändrad utbetalning av barnbidrag  

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund