Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Skicka blanketter

Om du som jobbar på kommun ska skicka blanketter till oss hittar du adresser här. 

 
3280 Begäran Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

OBS! Om begäran gäller efterlevandepension ska blanketten skickas till:
Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm
   

 

3291 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - barn med underhållsstöd   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund    

 

3292 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund  

 

3057 Räkning assistansersättning   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund  

 

2530 Begäran från socialnämnden - underhållsstödet ska på grund av särskilda skäl   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund    

 

5228 Begäran från socialnämnden - ändrad utbetalning av barnbidrag   Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund