Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Sjukfrånvaro

Här kan du som är arbetsgivare läsa om vad som gäller vid sjukfrånvaro och vilket ansvar du har. 

Sjuklön

Som arbetsgivare är du skyldig att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du betalar sjuklön de första 14 dagarna. Den anställdas rätt till sjuklön gäller från och med första anställningsdagen.

Skriftlig försäkran

Den anställda ska lämna en skriftlig försäkran till dig om i vilken omfattning hon eller han inte kunnat arbeta på grund av sjukdomen. Försäkran behöver inte innehålla någon uppgift om diagnos. Vissa kollektivavtal kan dock ha regler om att försäkran ska innehålla uppgifter om diagnos

Den anställda ska skicka läkarintyg

Från och med den 8:e sjukdagen måste den anställda lämna ett läkarintyg/läkarutlåtande till dig som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Det räcker med att du får en kopia av läkarintyget.

Den anställda ansvarar själv för att skicka läkarintyget till Försäkringskassan. Intyget ska skickas i original till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Arbetsgivaren anmäler till Försäkringskassan

När en anställd har varit sjuk mer än 14 dagar är du skyldig att sjukanmäla den anställda till Försäkringskassan (senast den 21:a sjukdagen). Läs mer om Sjukanmälan - Arbetsgivare, länk finns längre ner på den här sidan.

Mer information om läkarintyg för dig som är arbetsgivare.

Anmäla sjukfrånvaro

I Arbetsgivartjänsten kan du anmäla sjukfrånvaro för dina anställda. Anmälan ska lämnas inom 7 dagar efter sjuklöneperiodens slut det vill säga under sjukdag 15 - 21. Snabbast och enklast är att du anmäler utan inloggning, men du kan även anmäla genom att logga in med en e-legitimation eller ett lösenord.

Här hittar du våra självbetjäningstjänster och mer information om sjukanmälan.

Tystnadsplikt

Du som arbetsgivare har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om dina anställdas hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt som framkommer i samband med hantering av sjuklön och rehabilitering.

Tystnadsplikten gäller alla som handlägger frågor som rör rätten till sjuklön för de anställda eller deltar i anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

0771-17 90 00 Är telefonnumret till Försäkringskassans Kundcenter för partner. Läs mer!