Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Blanketter för arbetsgivare

Här hittar du ett urval av våra blanketter. Blanketterna är uppdelade i olika kategorier. 

Underskrift

Du måste skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan. Du kan alltså inte skicka in blanketten som e-post.

Hur laddar jag ner blanketter?

Våra blanketter finns att hämta i PDF-format. För att ladda ner dem krävs att du har gratisprogrammet Adobe Reader i din dator. Om du misslyckas med att öppna blanketter kan det bero på att du behöver en senare version av Adobe Reader eller av din webbläsare. Du kan hämta programmen gratis på internet.

Läs mer om hur du laddar ner och fyller i blanketter på skärmen

Vart skickar jag blanketten?

Vart du ska skicka blanketten beror på vilket ärende det handlar om. Titta om inte adressen redan finns på blanketten. Annars hittar du informationen här.

Information om vart du ska skicka din blankett
 

Arbetsskada

 

9210 Anmälan om arbetsskada eller personskada (pdf 166 kB, öppnar nytt fönster)

Anmälan – Arbetsskada – Personskada. Fylls i av arbetsgivaren när en anställd har fått en arbetsskada eller personskada.

 

9238 Ifyllnadsanvisning till anmälan om arbetsskada eller personskada (pdf 54 kB, öppnar nytt fönster)

Information om arbetsskada och eller personskada. Bilaga till blankett 9210.

 

5002 Ansökan ersättning vid arbetsskada eller personskada (pdf 896 kB, öppnar nytt fönster)

Ansökan - Ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Fylls i av anställd eller egen företagare vid ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF).

 

  

Funktionsnedsättning

 

3066 Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om personliga assistenter (pdf 57 kB, öppnar nytt fönster)

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om personliga assistenter. Arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personlig assistenter ska lämna uppgifter till Försäkringskassan om assistenterna.

 


 

Graviditetspenning

 

7205 Ansökan om graviditetspenning (pdf 90 kB, öppnar nytt fönster)

Ansökan om graviditetspenning. Fylls i av den sökande och skickas in tillsammans med arbetsgivarens utlåtande blankett 7206 (gäller den som är anställd).

 

7206 Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd (pdf 103 kB, öppnar nytt fönster)

Utlåtande från arbetsgivare vid graviditet - omplacering - beskrivning av arbetsuppgifter. Fylls i av arbetsgivare och skickas in tillsammans med blankett 7205.

 


 

Rehabilitering

 

7545 Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel (pdf 107 kB, öppnar nytt fönster)


Ansökan - bidrag till arbetshjälpmedel. Fylls i av den som ansöker. Kan vara anställd, egen företagare eller arbetsgivare.

 

6636 Rehabiliteringsutredning (pdf 62 kB, öppnar nytt fönster)

Rehabiliteringsutredning - plan för återgång i arbete

 

2014-05-21

In English
6636 eng Rehabilitation investigation (pdf 63 kB, opens in new window

Rehabilitation investigation - plan for return to work

 

FK 7008 - Redovisa arbetsplatsnära stöd (pdf 107 kB, öppnar nytt fönster)

 

FK 7013 - Ansökan om bidrag för arbetsplatsnära stöd (pdf 69 kB, öppnar nytt fönster)

 


 

Sjukfrånvaro


Sjukanmälan från arbetsgivare till Försäkringskassan - fortsatt sjukdom efter sjuklöneperiodens slut. Fylls i av arbetsgivare då anställd är fortsatt sjuk efter sjuklöneperiodens slut. PDF-blanketten 7710 har utgått, använd istället Försäkringskassans självbetjäningstjänst för att sjukanmäla.

Försäkringskassans självbetjäningstjänster för att sjukanmäla

 

7465 Ansökan om särskilt högriskskydd (pdf 89 kB, öppnar nytt fönster)

Ansökan om särskilt högriskskydd

 

7451 Utlåtande från arbetsgivare (pdf 79 kB, öppnar nytt fönster)

Utlåtande från arbetsgivaren. Fylls i av arbetsgivaren. Beskriver om en sjukskriven medarbetare tillfälligt kan utföra något annat arbete eller omplaceras till andra arbetsuppgifter.

 

7467 Ansökan om försäkringsersättning för sjuklönekostnader/särskilt högriskskydd (pdf 89 kB, öppnar nytt fönster)

Ansökan om ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd. Fylls i av arbetsgivaren.

 

7015 Ansökan om ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader för föregående år (pdf 67 kB, öppnar nytt fönster)

Ansökan – Ersättning för sjuklönekostnader. Fylls i arbetsgivaren när de ansöker om ersättning för sjuklönekostnader enligt högkostnadsskyddet.

 

7016 Ansökan om ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader i förskott för innevarande år (pdf 68 kB, öppnar nytt fönster)

Ansökan - Förskott på ersättning för sjuklönekostnader. Fylls i av arbetsgivaren när de ansöker om ersättning i förskott för sjuklönekostnader enligt högkostnadsskyddet.

 


 

Utomlands


6209 Begäran om intyg gällande tillämplig lagstiftning vid utsändning (pdf 70 kB, öppnar nytt fönster)

Använd blankett 6209 om du sänds ut av en svensk arbetsgivare för att arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning för att du ska fortsätta att tillhöra den svenska socialförsäkringen.

 

6210 Begäran om intyg för egenföretagare vid tillfälligt arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz (pdf 92 kB, öppnar nytt fönster)

Använd blankett 6210 om du är egen företagare och ska utföra tillfälligt arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning för att du ska fortsätta att tillhöra den svenska socialförsäkringen.

 

6215 Begäran om intyg vid arbete i två eller flera länder inom EU/EES eller i Schweiz (pdf 98 kB, öppnar nytt fönster)
 

Använd blanketten 6215 om du regelbundet arbetar i två eller flera EU/EES-länder eller i Schweiz. Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning och Försäkringskassan tar ställning till om du ska tillhöra den svenska socialförsäkringen.

  

Övrigt

5456 Uppgifter för registrering hos Försäkringskassan (pdf 77 kB, öppnar nytt fönster)

Uppgifter för registrering hos Försäkringskassan

 

5456 Information for registration at Försäkringskassan (pdf 77 kB, opens in new window)

Form in English - Information for registration at Försäkringskassan

 

Tillbaka till Arbetsgivare